Diverse afkortingen uit het dagelijks leven

 

 • ADHD of ADD: Attention Deficit (Hyperactivity) Disorder
 • AEX: Amsterdam Exchange Index
 • AIDS: Acquired Immune Deficiency Syndrome; een ziektebeeld dat wordt veroorzaakt door het retrovirus HIV
 • AOW: Algemene OuderdomsWet
 • APK: Algemene Periodieke Keuring; Nederlandse implementatie van de in Europa wettelijk verplichte autokeuring ter bevordering van de verkeersveiligheid en ter bescherming van het milieu
 • AWBZ: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
 • BTW: Belasting over de Toegevoegde Waarde; belasting die de overheid heft op de verkoop van producten of diensten. Uiteindelijk wordt de btw betaald door de consument en door niet-btw-plichtige organisaties
 • Cito: Centraal Instituut v. Toets Ontwikkeling; In 1967 opgericht te Arnhem. Cito verzorgt trainingen en advieswerk en onderzoekt de kwaliteit van het onderwijs oa. door het jaarlijks afnemen van de bekende CITO toetsen
 • COC: Cultuur en OntspanningsCentrum; op 7 december wordt de Shakespeare Club opgericht die in 1949 Cultuur en Ontspanningscentrum gaat heten. Dit is een soort schuilnaam die later met de afkorting C.O.C. zeer bekend wordt
 • CRM: Customer Relationship Management
 • FAQ: Frequently Asked Questions; Oftewel “Veelgestelde vragen” en wordt gebruikt als benaming voor een lijst met veelgestelde vragen over een bepaald onderwerp waarop een antwoord wordt gegeven
 • FTP: File Transfer Protocol
 • GGD: Gemeenschappelijke GezondheidsDienst
 • GPS: Global Positioning System
 • GSM : Global System for Mobile Communications; voorheen stond het voor: Groupe Spéciale Mobile
 • HDMI : High-Definition Multimedia Interface; aansluiting voor audio- en videosignalen in ongecomprimeerde digitale vorm. HDMI biedt een interface tussen elke compatibele digitale bron van audio-video
 • HIV: Human Immuno-deficiency Virus; snel muterend retrovirus, en verantwoordelijk voor het syndroom AIDS
 • Horeca: HOtel, REstaurant en CAfé; bedrijfstak die eet- en drinkgelegenheden en hotels omvat
 • HRM: Human Resources Management
 • Kliko container: KLInkenberg en Koster; aanduiding kliko verwijst naar de firma Kliko, die de eerste minicontainers verkochten
 • LCD: Liquid Crystal Display (Engels voor vloeibaar-kristalscherm)
 • LPG: Liquefied Petroleum (Propane) Gas; vloeibaar gemaakt gas. Oftewel “autogas”
 • MSC: Marine Stewardship Council; internationale non-profit organisatie opgericht in 1997 die een keurmerk geeft aan duurzaam gevangen vissoorten. Consumenten kunnen MSC-gecertificeerde producten herkennen aan het blauwe MSC vis keurmerk.
 • Napalm: NAftenaat en PALMitaat; benzine waaraan als verdikkingsmiddel een mengsel van naftenaat en palmitaat is toegevoegd, zodat het beter blijft kleven als de (brandende) spetters ergens tegenaan vliegen. Werd voornamelijk gebruikt in brandbommen en is gevreesd door de ernstige brandwonden die het bij mensen en dieren veroorzaakt
 • NSFW: Not Suitable For Work; een op internet gebruikte afkorting om aan te geven dat een URL of website ongeschikt is voor op het werk. De term staat met name bij links naar sites met erotisch getinte afbeeldingen of ander mogelijk aanstootgevend materiaal, met als doel om de gebruiker te waarschuwen
 • PIN: Persoonlijk IdentificatieNummer
 • PUK code: Personal Unblocking Key; code om, indien nodig, je mobiele telefoon vrij te geven
 • Radar : RAdio Detection And Ranging
 • RSI: Repetitive Strain Injury; verzamelnaam voor allerlei klachten die te maken hebben met het gedurende lange tijd herhaaldelijk uitvoeren van dezelfde, soms kleine en op zich niet inspannend lijkende bewegingen. Met RSI samenhangende aandoeningen zijn onder andere slijmbeursontsteking en peesschedeontsteking
 • RTFM: Read The Fucking Manual; Oftewel, vrij vertaald, “Lees de verdomde handleiding”. Spreekt wel voor zich denk ik zo
 • SMS: Short Message Service
 • SOA: Seksueel Overdraagbare Aandoening
 • Tsunami: Tsu (haven) en Nami (golf)
 • TT Assen: Tourist Trophy Assen; circuitrace voor motorfietsen
 • UMTS: Universal Mobile Telecommunications System; wordt ook de derde generatie (3G) mobiele communicatie genoemd en is niets meer dan een stelsel van afspraken tussen aanbieders van verschillende mobiele netwerken
 • URL: Uniform Resource Locator; naam die verwijst naar een stuk data, bijvoorbeeld een webpagina of een e-mailadres. In de naam is alle informatie opgenomen over de benodigde techniek om de betreffende gegevens te bereiken
 • USB: Universal Serial Bus; Staat voor de standaard aansluiting van randapparatuur op computers
 • VSOP: Very Superior Old Pale; één van de kwaliteitsaanduidingen van cognacs, ouder dan 10 jaar
 • WiFi: Wireless Fidelity; In de dagelijkse praktijk wordt Wi-Fi steeds vaker gebruikt als synoniem voor ‘draadloos thuisnetwerk’