Afkortingen van diverse (non profit) organisatie’s

 • stichting AAP, stichting
  Opgericht in 1972 omdat er steeds meer uitheemse dieren, vooral apen, als huisdier werden gehouden. Maar omdat deze dieren groter/volwassen werden werd het steeds meer duidelijk dat ze niet thuis gehouden konden worden waardoor er een goede opvang voor deze dieren moest komen. Stichting AAP is begonnen in Amstelveen maar zijn in 1996 naar Almere verhuisd.
 • stichting ALS is afkorting van Amyotrofe Laterale Sclerose
  Zeldzame neurologische ziekte waarbij de motorische zenuwcellen in het ruggenmerg, de hersenstam en motorische schors afsterven. Hierdoor ontstaat verlamming wat uiteindelijk tot de dood leidt
 • DORCAS
  Dorcas is geen afkorting, maar een naam van een vrouw (Dorkas) uit de Bijbel; Handelingen 9. Deze vrouw stond bekend om haar goede werken en gulheid. Dorcas is dus een Christelijke organisatie die zich inzet om mensen in Oost-Europa en Afrika te helpen in de ruimste zin van het woord.
 • IAAF is afkorting van International Association of Athletics Federations
  Wereld atletiekbond welke in 1912 is opgericht. Gevestigd in Monco
 • ICAO is afkorting van International Civil Aviation Organization
  Oftewel, Internationale Burgerluchtvaartorganisatie welke in 1947 is opgericht. Is een gespecialiseerde organisatie van de VN met als doel het verbeteren van het luchtverkeer door standaarden en principes voor het internationaal luchtverkeer op te stellen
 • IFAW is afkorting van International Fund for Animal Welfare
  In 1969 opgericht en is één van de grootse organisaties welke zich inzet voor het dierenwelzijn.
  Slogan van het IFAW is: Het IFAW redt en beschermt dieren wereldwijd
 • KNGF is afkorting van Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds
  In 1935 opgericht en heeft als doelstelling: De kwaliteit van leven, mobiliteit en zelfstandigheid van mensen met een beperking bevorderen met de inzet van professioneel opgeleide honden
 • KWF is afkorting van Koningin Wilhelmina Fonds
  Koningin Wilhelmina kreeg in 1948 een “Nationaal geschenk”, een bedrag van 2 miljoen euro!
  Zij besloot om dit bedrag te gebruiken voor de strijd tegen kanker. Hierdoor werd in 1949 het KWF kankerbestrijding opgericht
 • NSS is afkorting van Nuclear Security Summit
  Topconferentie inzake wereldwijde terrorismebestrijding, werd in maart 2014 in Nederland (Den Haag) gehouden
 • OESO is afkorting van Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
  Begonnen na de WO II in 1947, maar officieel in 1961 opgericht. Aangesloten landen proberen om gezamenlijk sociaal, economische, problemen op te lossen en om hun beleid hierover op elkaar af te stemmen
 • OPEC is afkorting van Organization of the Petroleum Exporting Countries
  OPEC is op 14 september 1960 opgericht in Bagdad op initiatief van Venezuela. Naast Venezuela en Irak waren de oprichters Saoedi-Arabië, Iran en Koeweit.
  OPEC is een samenwerkingsverband van landen die olie uitvoeren en vormt in feite een kartel. Momenteel bestaat de OPEC uit 12 landen
 • OVSE is afkorting van Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa
  Opgericht in 1973 met als doel een samenwerking verbeteren op sociaal, humanitair en militair gebied
 • Oxfam Novib is afkorting van OXford Committee for FAMine Relief
  Nederlandse Organisatie Voor Internationale Bijstand
  Zet zich in voor een rechtvaardige wereld zonder armoede
 • Simavi is afkorting van Steun In Medische Aangelegenheden Voor Inheemsen
  In 1925 opgericht door dr. J. vd Spek en dr. H. Bervoets om zendingsartsen in Nederlands Indië te voorzien van medicijnen. Ondertussen ontwikkeld tot een ontwikkelingsorganisatie die ervan uitgaat dat iedereen recht heeft op een goede gezondheid. Simavi werkt daarom in arme gebieden aan de gezondheid van mensen, met een speciale aandacht voor moeders omdat die een sleutelrol spelen in de gezondheid van de rest van de familie. Door te zorgen voor veilig drinkwater en een goede hygiëne en daarbij de kennis om ziektes te voorkomen biedt Simavi een directe en praktische steun
 • UNESCO is afkorting van United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
  Opgericht op 16 november 1945 door de Verenigde Naties met als missie het bijdragen aan de vredesopbouw, armoedebestrijding, duurzame ontwikkeling en interculturele dialoog door onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie. Het hoofdkantoor van de Unesco staat in Parijs
 • UNICEF is afkorting van United Nations Children’s Fund
  (voorheen United Nations International Children’s Emergency Fund)
  Door de Verenigde Naties opgericht op 11 december 1946 om na de Tweede Wereldoorlog voedselpakketten en gezondheidszorg te bieden aan kinderen in de getroffen. Momenteel zetten zij zich in voor het welzijn van kinderen, onder andere via het Verdrag inzake de rechten van het kind. Het hoofdkantoor is gevestigd in New York
 • UNIFIL is afkorting van United Nations Interim Force In Lebanon
  Vanaf maart 1978 heeft de VN een vredesmacht naar Libanon uitgezonden als buffer tussen het Israëlische leger en Libanon. Nederland leverde van 1979 tot en met 1985 een bijdrage aan de troepenmacht in Libanon. Was van september 2006 tot maart 2008 betrokken bij de maritieme tak van UNIFIL
 • UNPROFOR is afkorting van United Nations PROtection FORce
  Was een VN vredesmacht die tijdens de Bosnische oorlog actief was in voormalig Joegoslavië.
  Op 21 maart 1992 in het leven geroepen door de VN Veiligheidsraad en op 20 december 1995 opgevolgd door de NAVO geleide vredesmacht IFOR
 • WHO is afkorting van World Health Organization (Wereldgezondheidsorganisatie)
  Opgericht in 1948 door de Verenigde Naties met als doel om de gezondheid van alle wereldburgers te bevorderen
 • WNF is afkorting van Wereld Natuur Fonds
  De Nederlandse tak van het WWF, opgericht in 1962. Ook van het WNF wordt Prins Bernard de eerste president
 • WWF is afkorting van World Wide Fund for Nature
  Opgericht in Zwitserland in 1969 en Prins Bernard was de eerst president van het WWF. Het WWF richt zich op een toekomst waarin mens en dier in harmonie met elkaar kunnen leven
 • ZOA is afkorting van Zuid Oost Azië
  In 1973 namen 3 studenten in een Groningse studentenkaart het initiatief om hulp te gaan verlenen aan vluchtelingen in Z.O. Azië. Dit is uitgegroeid naar een organisatie welke actief is op 3 continenten en ± 15 landen. En er wordt hulp gegeven aan mensen  die slachtoffer zijn geworden van gewapende conflicten of natuurrampen en niet meer in hun eigen (levens)onderhoud kunnen voorzien