Verklaring van afkortingen van diverse branche verenigingen

 • AFM is afkorting van Autoriteit Financiële Markten
  Sinds 1 maart 2002 de Nederlandse gedrags toezichthouder op de financiële markten. Houdt toezicht op het gedrag van participanten in de financiële markten. Waaronder: financiële dienstverleners, beurzen, bemiddelaars en accountants.
 • Anko staat voor Algemene Nederlandse Kappers Organisatie
  ANKO staat voor een professionele kappers branche en is daarmee de ondernemersvereniging voor alle professionele kapperondernemers in Nederland.
 • ANVR is afkorting van Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen
  Nederlandse organisatie die de belangen behartigt van ondernemingen in de reisbranche, waaronder reisbureaus. De ANVR geeft ook garanties aan reizigers die boeken via één van de aangesloten organisaties.
 • BOVAG staat voor BOnd Van Auto(mobiel)handelaren en Garagehouders
  op 6 mei 1930 in Utrecht opgericht. Vereniging van personenauto- en truckdealers, algemene auto-, tweewieler-, caravan-, aanhangwagen-, motorenrevisie-, autoverhuur- en autowasbedrijven, verkeersopleidingen en tankstations.
 • CBW is afkorting van Centrale Branchevereniging Wonen
 • Evo is afkorting van Eigen Vervoerders Organisatie
  Een initiatief van een aantal grote bedrijven en de overkoepelende werkgeversverenigingen in de land- en tuinbouw, groothandel en industrie welke zich in 1940 verenigden en behartigt de belangen op het gebied van goed functionerende goederenstromen, inclusief opslag.
 • Focwa is afkorting van Federatie van Organisaties in de Carrosserie- en Wagenbouw en Aanverwante bedrijven
  opgericht in 1936
 • Nivra staat voor Nederlands Instituut Van RegisterAccountants
  bevordert de kwaliteit van de beroepsuitoefening door registeraccountants.
 • Nma is afkorting van Nederlandse MededingingsAutoriteit
  een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en verantwoordelijk voor de uitvoering van de Mededingingswet uit 1998. heeft drie hoofdtaken: kartelafspraken bestrijden, misbruik van economische machtsposities tegengaan, bepaalde concentraties van bedrijven toetsen.
 • NVM is afkorting van Nederlandse Vereniging van Makelaars
  sinds 1898 en is tegenwoordig met 4000 leden de grootste makelaarsvereniging
 • Opta staat voor Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit
  Is een onafhankelijke instantie die in Nederland toeziet op de naleving van de wet- en regelgeving op het gebied van telecommunicatie. Opta ging van start op 1 augustus 1997
 • RIAGG is afkorting van Regionale Instelling voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg
 • SGR is afkorting van Stichting Garantiefonds Reisgelden
  organisatie die garant staat voor een door reizigers geboekte reis, in het geval dat een reisorganisatie in financiële moeilijkheden komt. Hierdoor raakt hun huisvesting op de plaats van bestemming of de terugreis niet in gevaar.
 • TLN staat voor Transport en Logistiek Nederland
 • Uneto – VNI is afkorting van UNie van ElektroTechnische Ondernemers – Vereniging Nederlandse Installatiebedrijven