Verklaring van afkortingen van diverse branche verenigingen 

AFM: Autoriteit Financiële Markten
Sinds 1 maart 2002 de Nederlandse gedrags toezichthouder op de financiële markten. Houdt toezicht op het gedrag van participanten in de financiële markten. Waaronder: financiële dienstverleners, beurzen, bemiddelaars en accountants

Anko: Algemene Nederlandse Kappers Organisatie
ANKO staat voor een professionele kappers branche en is daarmee de ondernemersvereniging voor alle professionele kapperondernemers in Nederland

ANVR: Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen
Nederlandse organisatie die de belangen behartigt van ondernemingen in de reisbranche, waaronder reisbureaus. De ANVR geeft ook garanties aan reizigers die boeken via één van de aangesloten organisaties

Bovag: BOnd Van Auto(mobiel)handelaren en Garagehouders
op 6 mei 1930 in Utrecht opgericht. Vereniging van personenauto- en truckdealers, algemene auto-, tweewieler-, caravan-, aanhangwagen-, motorenrevisie-, autoverhuur- en autowasbedrijven, verkeersopleidingen en tankstations

CBW: Centrale Branchevereniging Wonen

Evo: Eigen Vervoerders Organisatie
Een initiatief van een aantal grote bedrijven en de overkoepelende werkgeversverenigingen in de land- en tuinbouw, groothandel en industrie welke zich in 1940 verenigden en behartigt de belangen op het gebied van goed functionerende goederenstromen, inclusief opslag

Focwa: Federatie van Organisaties in de Carrosserie- en Wagenbouw en Aanverwante bedrijven
opgericht in 1936

Nivra: Nederlands Instituut Van RegisterAccountants
bevordert de kwaliteit van de beroepsuitoefening door registeraccountants

Nma: Nederlandse MededingingsAutoriteit
een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en verantwoordelijk voor de uitvoering van de Mededingingswet uit 1998. heeft drie hoofdtaken: kartelafspraken bestrijden, misbruik van economische machtsposities tegengaan, bepaalde concentraties van bedrijven toetsen

NVM: Nederlandse Vereniging van Makelaars
sinds 1898 en is tegenwoordig met 4000 leden de grootste makelaarsvereniging

Opta: Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit
Is een onafhankelijke instantie die in Nederland toeziet op de naleving van de wet- en regelgeving op het gebied van telecommunicatie. Opta ging van start op 1 augustus 1997

RIAGG: Regionale Instelling voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg

SGR: Stichting Garantiefonds Reisgelden
organisatie die garant staat voor een door reizigers geboekte reis, in het geval dat een reisorganisatie in financiële moeilijkheden komt. Hierdoor raakt hun huisvesting op de plaats van bestemming of de terugreis niet in gevaar

TLN: Transport en Logistiek Nederland

Uneto – VNI: UNie van ElektroTechnische Ondernemers – Vereniging Nederlandse Installatiebedrijven