Betekenis afkortingen van banken en verzekering maatschappijen 

ABN Amro staat voor Algemene Bank Nederland en
AMsterdam ROtterdam Bank
In 1824 richtte Koning Willem I, bij Koninklijk Besluit, de Nederlandsche Handelmaatschappij (NHM) op. Deze NHM fuseerde in 1964 met de Twentsche Bank tot de Algemene Bank Nederland (ABN).
Eveneens in 1964 fuseerden de Amsterdamsche Bank (opgericht in 1871) en Rotterdamsche Bank (opgericht in 1873, een fusie product van onder andere Determeijer Weslingh & Zn uit 1765) om de AMRO Bank te vormen.
In 1991 ontstond ABN AMRO uit de fusie tussen de AMRO bank en de ABN.
Door de problemen in de kredietcrisis werd deze bank eind 2008 door de Nederlandse staat gered (lees overgenomen). Eind 2015 is de bank weer naar de beurs gebracht (voor 23%) en in 2017 is 43% van de aandelen op de beurs verkocht.

ABP staat voor Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
De oprichting in 1922 was het gevolg van de in dat jaar aangenomen Pensioenwet, welke de pensioenen van ambtenaren regelde.
Het pensioenfonds belegde conservatief: driekwart van het vermogen werd belegd in staatsobligaties, het overige deel in onroerend goed en aandelen.
Het ABP, oftewel Stichting Pensioenfonds ABP, is een bedrijfstak pensioenfonds voor onderwijspersoneel en voor de overheid.
Pas in 1996 werd het pensioenfonds geprivatiseerd, althans, werd er van het ABP een Stichting gemaakt. Hierna is ook de beleggingsstrategie gewijzigd, er werd minder belegd in (staats)obligaties en meer in risicovolle aandelen.

ACHMEA: ACHlum MEdical Assurance
op 1 januari 1995 ontstaan na de fusie van Zilveren Kruis met Avéro Centraal Beheer Groep

Aegon: acroniem van AGO en Ennia
een acroniem van de vijf belangrijkste rechtsvoorgangers die in AGO of Ennia zijn opgegaan: Algemeene Friesche, Eerste Nederlandsche, Groot-Noordhollandsche, Olveh en Nillmij

AGIS staat voor geïnspireerd op koning Agis IV
Was een Nederlandse zorgverzekeraar, waarvan de geschiedenis terug gaat tot 1827.
De naam Agis Zorgverzekeringen is geïnspireerd op koning Agis IV. (Koning Agis stond voor herstel van maatschappelijke waarden in het Sparta van 245 voor Christus)
Agis is ontstaan uit een fusie in 1999 van drie regionale zorgverzekeraars: Anova, Anoz en ZAO.
Vanaf 2003 zijn deze verder gegaan onder de  Agis Zorgverzekeringen
In januari 2014 is bekend geworden dat Agis is opgenomen in de Zilver Kruis  groep en dat ze vanaf 2015 onder de naam Zilveren Kruis verder zullen gaan.

ASN bank: Algemene Spaarbank voor Nederland
opgericht op 1 mei 1960 door het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV, later gefuseerd tot het huidige FNV) en de verzekeringsmaatschappij de Centrale (nu REAAL)

ASR verzekeringen: Amersfoortse en Stad Rotterdam
ontstond in 1997 nadat het concern Stad Rotterdam Europeesche Verzekeringen en De Amersfoortse overnam

CZ verzekeringen: Centraal Ziekenfonds
In Tilburg opgericht, 1930 en is uitgegroeid tot een van de grootste zorgaanbieders van Nederland

BUNQ bank:
nog geen idee, wordt nog aan gewerkt

DNB: De Nederlandsche Bank
in 1814 opgericht door koning Willem I en heeft het Nederlandse monopolie op de uitgifte van bankbiljetten. De Nederlandse Staat is sinds 1948 enig aandeelhouder van de NV

ECB: Europese Centrale Bank
Opgericht in 1998 en heeft als primaire doelstelling het garanderen van prijsstabiliteit inzake de euro

FBTO: Friese Boeren en Tuinders Onderlinge
opgericht in 1956 en is onderdeel van de financiële dienstverlener Achmea

Fortis
In 1990 ontstaan na de fusie van de Nederlandse verzekeringsmaatschappij AMEV met de Nederlandse VSB Bank. Door wanbeleid en de financiële crisis is de bank zo goed als opgehouden te bestaan eind 2008

HSBC: the Hongkong and Shanghai Bank Corporation
In 1865 opgericht in Shanghai en Hongkong door Thomas Sutherland om de handel in het verre Oosten te financieren. Heeft momenteel haar hoofdkantoor in Londen

IBAN: International Bank Account Number
wordt gebruikt om internationale transacties tussen rekeningen en banken, gelegen in verschillende Europese landen, vlotter te laten verlopen. Het IBAN bestaat uit een landcode (twee letters), een controle getal (twee cijfers) en een (voor bepaalde landen aangevulde) nationaal rekeningnummer

IKANO bank: Ingvar Kamprad
Bank ontstaan vanuit het Ikea concern. In 1988 werd de bank zelfstandig maar de bank is nog wel eigendom van de Kamprad familie

IMF: Internationaal Monetair Fonds
Opgericht in 1944/1945 in het kader van de wederopbouw na WOII.
Belangrijkste doelstelling is oa het bevorderen van wisselkoersstabiliteit en een vrij internationaal betalingsverkeer.

ING: Internationale Nederlanden Groep
in 1927 begonnen als Nederlandsche Middenstandsbank, 1991: Fusie NMB Postbank Groep en Nationale-Nederlanden tot ING Groep. In 2009 werd bekend dat de verzekeringstak onder de naam NN Groep zelfstandig door zou gaan. Deze operatie werd uiteindelijk in 2014 afgerond

KNAB:  Je raad het al, draai Knab maar om…. En dan komt de K, van Klant voorop
Vanaf september 2012 is Nederland weer een nieuwe bank rijker, de Knab bank. Dit is een zelfstandige internetbank maar tegelijkertijd onderdeel van de Aegon

NIBC: Nationale InvesteringsBank Capital nv
Na de oorlog in 1945 door de Nederlandse regering opgericht als Maatschappij tot Financiering van Nationaal herstel. Momenteel richt de bank zich op Corporate Banking en voor Consumers meer op de hypotheek- en online spaarmarkt. (NIBCdirect)

OHRA
: Onderlinge Ziektekostenverzekeringsfonds van Hoogere RijksAmbtenaren (opgericht in 1925)

PGGM: tot 2008 stond het voor Pensioenfonds voor Gezondheidszorg, Geestelijke en Maatschappelijke belangen
Op 1 januari 2008 werd PGGM als zelfstandige uitvoeringsorganisatie afgescheiden van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW), waar het tot die tijd onderdeel van was

PMA: Positive Mental Attitude
Consumentencollectief welke vanaf 1991 kortingen aanbiedt voor diverse verzekeringen. Waaronder ook de ziektekostenverzekering.

Rabobank: RAiffeisen-Boerenleenbank
in 1972 door een fusie tussen de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank en Coöperatieve Centrale Boerenleenbank in de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank

RBS: Royal Bank of Scotland
Bij decreet van George I van Groot Brittannië al opgericht in 1727.Hierdoor is het een van de oudste banken ter wereld en ook nog één van de grotere banken.

Robeco: ROtterdam BElegings Consortium
in 1929 opgericht in Rotterdam door enkele havenbaronnen. Richt zich sinds 1981 op aanbieden van spaarproducten zoals Roparco via de eigen bank Robeco Direct

RVS: Rotterdamse VerzekeringsSociëteiten
In 1838 in Rotterdam opgericht door Theo Wijlacker als Begrafenisfonds ‘Tot aller welzijn’
Maakt momenteel deel uit van Nationale Nederlanden

SNS: Samenwerkende Nederlandse Spaarbanken
in 1817 werd de eerste Nederlandse spaarbank opgericht als Nutsspaarbank, welke later in SNS zou worden veranderd. In februari 2013 werd de SNS genationaliseerd (gered door de staat) omdat ze ten onder dreigde te gaan aan aanhoudende verliezen op vastgoed investeringen.

TRIODOS: Triodos komt van het Griekse ‘tri hodos’ wat driedelige benadering betekent
De Triodos bank belegt in initiatieven die actief bijdragen tot de samenleving, bv Fair Trade organisaties, biologische boerderijen, duurzame energie en sociale projecten. Wat dat betreft is de Triodos bank vergelijkbaar met de ASN bank

Univé: UNIe van Verzekeringsmaatschappijen
is een coöperatieve vereniging, waarvan andere coöperatieve verenigingen lid zijn. Deze regionale coöperaties beschikken in Nederland momenteel over ongeveer 150 verkooppunten

VGZ verzekeringen: Vereniging Gezondheidscentrum Zuid-Nederland
Een zorgverzekeraar welke al meer dan 60 jaar actief is in de zorg.